Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Fabryka papieru w Koziczynie (Steinbockwerk)

Powstała na początku XIX w. nad rzeką Pliszką, stanowiącą dopływ Odry. Jej właścicielem był frankfurcki przedsiębiorca Paul Steinbock, od którego nazwiska nazwano również fabrykę i całą osadę. Posiadał on również podobną fabrykę papieru w Sądowie (Sandow).
Początkowo produkcję napędzały koła wodne, ale przełom przyniosło wzniesienie kopalni węgla brunatnego w pobliskiej Cybince w latach 1857-1858, dzięki czemu zwiększono produkcję z 1,5 do 3,5 ton dziennie. Kolejne ważne cezury w działalności fabryki to budowa drogi dojazdowej w 1899 r. oraz budowa linii kolejowej Cybinka-Kunowice w 1907 r.
Po zakończeniu II wojny światowej budynki przeszły na własność Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego Państwowych Zakładów Zbożowych, obecnie to teren prywatny. Ciekawość kompleksu dopełniają ruiny willi dawnego właściciela o konstrukcji szachulcowej i w tzw. stylu rodzimym (Heimatstil) oraz istniejące do dzisiaj założenie parkowe, pierwotnie o powierzchni 1,5 ha, obecnie 1,22 ha, które poza zatarciem niektórych ścieżek i porośnięciem nowymi drzewami samosiewnymi zachowało się w niemal niezmienionym stanie. Od 21 maja 1964 r. znajduje się w rejestrze zabytków.
 Zdjęcia do wiadomości:

Drukuj

facebook google plus one