Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Deklaracja za odpady komunalne do 31 marca 2013 r.

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do dnia 31 marca 2013 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym w którym został ustanowiony zarząd, deklarację w imieniu właścicieli lokali składa zarząd. W pozostałych przypadkach deklarację składają wszyscy właściciele nieruchomości.

Do deklaracji należy załączyć kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz kopie faktur za zużytą wodę w 2012 r.

Deklarację można pobrać pod adresem:

www.slubice.pl/pl/fk-oplata_za_gospodarowanie_odpadami

 

Autor: Rafał Dydak | 27 marca 2013

Wróć Drukuj

facebook google plus one