Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Informacja na temat stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

W roku 2015 stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty od posiadania psów wynoszą tyle samo co w roku 2014. Stawki podatku rolnego i podatku leśnego pozostają na ustawowym poziomie. Wysokość poszczególnych stawek obrazuje zamieszczona tabela.

Autor: Paweł Misztak | 13 stycznia 2015

Wróć Drukuj

facebook google plus one