Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych

Uprzejmie przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, posiadające nieruchomości położone na terenie Gminy Słubice – obowiązane są złożyć deklarację DN-1 – w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. Natomiast właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych – obowiązani są złożyć deklarację DT-1 – w terminie do dnia 15 lutego 2015 r.

Autor: Krzysztof Gancarz | 19 stycznia 2015

Wróć Drukuj

facebook google plus one