Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Termin wniesienia I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne.

W dniu 15 marca 2012 r. mija termin wniesienia I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości ciąży m.in. na właścicielach nieruchomości, ich samoistnych posiadaczach oraz użytkownikach wieczystych gruntów.

Kolejne raty podatku trzeba będzie wpłacić w terminach odpowiednio do dnia 15 maja, 15 września i 15 listopada 2012 r..


Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Słubicach lub na konto:

 

Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

nr 18 8369 0008 0070 2454 2000 0010

w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, Oddział Słubice
 

Autor: Rafał Jeżak | 8 marca 2012

Wróć Drukuj

facebook google plus one