Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Karty usług - Planowanie przestrzenne

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument
(który otworzy się w karcie z prawej strony):

Karta Usług KU/WGN/09 - Ustalanie warunków zabudowy
  Wniosek WGN-09 o ustalenie warunków zabudowy
Karta Usług KU/WGN/10- Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wniosek WGN-10 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Karta Usług KU/WGN/11 - Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wniosek WGN-11 o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Karta Usług KU/WGN/12 - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wskazanym obszarze.
  Wniosek WGN-12 o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wskazanym obszarze
Karta Usług KU/WGN/17 - Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice.
  Wniosek WGN-17 o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice

Drukuj

facebook google plus one