Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Strażacy ochotnicy dostali nowy sprzęt

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Golicach otrzymała nowy sprzęt do ratownictwa, wart ponad 18,8 tys. zł. W końcówce 2018 roku przekazał go strażakom burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. Sprzęt, w 99 proc. gmina kupiła ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Strażacy wzbogacili się o zestaw węży hydraulicznych, zabezpieczenie poduszki powietrznej, plandekę wielofunkcyjną do rozłożenia narzędzi na ziemi, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor prądu, detektor wielogazowy i pilarkę do drewna. W uroczystym przekazaniu sprzętu, 28 grudnia 2018 roku, udział wzięli: burmistrz Mariusz Olejniczak, skarbnik gminy Rafał Dydak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Golicach Mateusz Żałoba, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Michał Borowy, Kierownik Wydziału Ruchu Drogowego Bartosz Janowicz, ks. kapelan Marcin Majewski, druhowie OSP w Golicach oraz urzędnicy miejscy.

Pozyskane na sprzęt dla strażaków pieniądze pochodzą niemal w całości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie ,,Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Słubice realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

Autor: Beata Bielecka | 2 stycznia 2019Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one