Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy

Burmistrz Słubic informuje producentów rolnych, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Słubice, Urząd Miejski rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Słubicach w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej www.slubice.pl. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.

Autor: Paweł Misztak | 1 lipca 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one