Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Ważna informacja dla rolników

Burmistrz Słubic informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Słubice wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W związku z powyższym prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji.

Druk deklaracji znajduje się w załączniku jest też do pobrania w pokoju nr 201 w Urzędzie Miejskim w Słubicach.

Sposób składania informacji: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice osobiście lub pocztą do dnia 29.11.2019 r. włącznie.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Autor: Beata Bielecka | 8 listopada 2019

Załączniki do pobrania:

Wróć Drukuj

facebook google plus one