Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Słubickie koło Towarzystwa Walki z Kalectwem potrzebuje pilnie osób do zarządu

Na piątek, 30 sierpnia, zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zebranie TWK. Odbędzie się o 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4. Budynek i sala, w której będzie spotkanie, są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Jak wyjaśnia sekretarz TWK Adam Poholski wybory spowodowane są tym, że osoby pełniące funkcje w zarządzie stowarzyszenia, ze względu na stan zdrowia, zmuszone są do rezygnacji z kierowania organizacją. Także on, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, musi ograniczyć stopień zaangażowania w pracę organizacji.

- Chcemy jednak, żeby blisko 30- letnia działalność TWK na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością była kontynuowana. To nadzwyczajne zebranie zwoływane jest po to, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie czy są wśród nas osoby gotowe podjąć się trudnej, ale jakże potrzebnej dla lokalnej społeczności misji kierowania naszym stowarzyszeniem - tłumaczy A. Poholski. - Jeżeli czujesz się gotowa/gotów do kierowania naszym stowarzyszeniem lub znasz kogoś kto może podjąć się kontynuacji naszej misji to skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy rozmowy, odpowiemy na wszelkie pytania. Liczymy na Twoją pomoc. Potrzebujemy w tej chwili tylko i aż dwóch osób, żeby skład Zarządu był pełny - wyjaśnia.

A. Poholski dodaje, że stowarzyszenie realizuje obecnie cztery projekty. - Chcielibyśmy je zrealizować do końca roku, ku radości nas wszystkich. Praca Zarządu w okrojonym składzie jest mocno utrudniona, a czasami wręcz niemożliwa. W przypadku braku zgłoszeń do pracy społecznej w Zarządzie lub ich niewystarczającej liczby, w drugiej części zebrania zastanowimy się nad przyszłością, w tym rozważeniem likwidacji stowarzyszenia i przekazania jego majątku - dodaje A. Poholski.

Szczegółowy program zebrania 

* od 16:40 rejestracja uczestników. Przed zebraniem będzie możliwość uregulowania zaległych składek członkowskich

* 17:00 – rozpoczęcie zebrania; (w przypadku braku quorum - II termin zebrania o godz. 17:30)

* Stwierdzenie ważności zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

* Przyjęcie porządku obrad

* Informacja Zarządu – Adam Poholski

* Program działania Koła na rok 2019 : wystąpienie p.o. Prezesa Koła Jolanty Pietrucik

* Dyskusja

PRZERWA ok. 15 min.

Ścieżka 1 – Uzupełnienie składu Zarządu 1.1. Zgłaszanie kandydatów 1.2. Prezentacja kandydatów 1.3. Głosowanie 1.2. Ogłoszenie wyników

Ścieżka 2 – Rozwiązanie stowarzyszenia 2.1. Stwierdzenie prawa do możliwości podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia 2.2. Dyskusja 2.3. Dyskusja nad sposobem przekazania majątku stowarzyszenia 2.4 Wyznaczenie komisarza-likwidatora 2.5 Głosowanie 2.6. Odczytanie uchwały. Część końcowa - wystąpienie członka Zarządu. Sprawy bieżące, dyskusja, głosowania.

Autor: Beata Bielecka | 30 sierpnia 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one