art
contenttext

Władze Miejskie

Burmistrz Słubic - Mariusz Olejniczak

email: burmistrz@slubice.pl

tel. 95 737 2018 (sekretariat)

przyjmuje w poniedziałki  od 15:00 do 17:00

W celu sprawniejszej i wygodniejszej obsługi Państwa spotkań z burmistrzami prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem: osobiście w sekretariacie Burmistrza (pokój 118, I piętro) lub też telefonicznie pod numerem 95 737 2018.

Adres email do sekretariatu: sekretariat@slubice.pl

 

Zastępca Burmistrza Słubic - Adriana Dydyna-Marycka

email: zastepca@slubice.pl

tel. 95 737 2018 (sekretariat)

przyjmuje we wtorki  od 15:00 do 17:00

 

Sekretarz Gminy Słubice - Katarzyna Mintus-Trojan

sekretarz@slubice.pl

tel. 95 737 2013

przyjmuje interesantów w godzinach urzedowania Burmistrza i Zastępcy Burmistrza

 

Skarbnik Gminy Słubice - Rafał Dydak

email: skarbnik@slubice.pl
tel. 95 737 2039

 

 

Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania