Pomóż tworzyć budżet Gminy na 2015 rok!

Burmistrz Słubic uprzejmie informuje, że można składać wnioski do projektu budżetu Gminy Słubice na rok 2015 w terminie do 10 września 2014 r (zgodnie z Uchwałą Nr LVII/537/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 09 listopada w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).