Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych

Uprzejmie przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, posiadające nieruchomości położone na terenie Gminy Słubice – obowiązane są złożyć deklarację DN-1 – w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. Natomiast właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych – obowiązani są złożyć deklarację DT-1 – w terminie do dnia 15 lutego 2015 r.