Zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien do 28 lutego 2015 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach odpowiedni wniosek. Do wniosku należy załączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r..