KOMUNIKAT - Zakłócenia w dostawie wody do odbiorców.

Z związku z wystąpieniem awarii miejskiej sieci wodociągowej przy ulicy Kochanowskiego w dniu 26 stycznia od godziny 14.00 do godziny 16.00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miasta Słubice. Za wynikłe utrudnienia Zakład Usług Wodno – Ściekowych Spółka z o.o. przeprasza odbiorców wody.