Eliminacje gminne edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Eliminacje pisemne w trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) odbyły się w dniu 11 marca godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim. O zwycięstwo na szczeblu gminnym walczyło łącznie 30 dziewcząt i chłopców. Wśród finalistów wyłoniono po trzech najlepszych zawodników.

W kategorii szkół podstawowych: I miejsce Cyprian Jurkowski – SP nr 1 w Słubicach, II miejsce Michał Krawczyk SP w Golicach, III miejsce Julia Reus  SP nr 1 w Słubicach. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce Paulina Reus Gimnazjum Nr 1 w Słubicach, II miejsce  Antoni Grabowski Gimnazjum Nr 2 w Słubicach , III miejsce  Jakub Żygielewicz Gimnazjum Nr 1 w Słubicach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce Karolina Czaja Zespół Szkół Licealnych w Słubicach, II miejsce Adrian Duda Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, III miejsce Robert Czepulis  Zespół Szkół Licealnych w Słubicach. Podczas przerwy w konkursie sprzęt zaprezentowała jednostka OSP Słubice. Nagrody dla zwycięzców   wręczył Burmistrz Słubic Pan Tomasz Ciczewicz. Laureaci którzy zajęli pierwsze miejsca w danej kategorii wiekowej zostali zakwalifikowani do udziału w konkursie na szczeblu  powiatowym.  Eliminacje gminne zorganizowano przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach oraz OSP w Słubicach.