Termin wniesienia I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne.

W dniu 15 marca 2012 r. mija termin wniesienia I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości ciąży m.in. na właścicielach nieruchomości, ich samoistnych posiadaczach oraz użytkownikach wieczystych gruntów.

Kolejne raty podatku trzeba będzie wpłacić w terminach odpowiednio do dnia 15 maja, 15 września i 15 listopada 2012 r..


Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Słubicach lub na konto:

 

Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

nr 18 8369 0008 0070 2454 2000 0010

w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, Oddział Słubice