OGŁOSZENIE o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy

Burmistrz Słubic informuje producentów rolnych, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Słubice, Urząd Miejski rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Słubicach w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej www.slubice.pl. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.