Szef niemieckiego MSZ i premier Brandenburgii z wizytą w dwumieście

Minister Sraw Zagranicznych Niemiec Heiko Maas i premier Brandenburgii Dietmar Woidke spotkali się dziś (5 sierpnia) z burmistrzami Słubic i Frankfurtu: Mariuszem Olejniczakiem i René Wilke. Podczas rozmów w Collegium Polonicum dotyczących współpracy polsko-niemieckiej, poznali m.in. zamierzenia dwumiasta na przyszłość zapisane w przyjętym niedawno Słubicko-Frankfurckim Planie Działania 2020-2030.W spotkaniu uczestniczyła również prezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prof. Julia von Blumenthal.

Jak podkreślali burmistrzowie, oba miasta kładą nacisk na transgraniczne kształcenie, rozwój gospodarki, przyciąganie inwestorów, chcą iść w kierunku wspólnej infrastruktury komunalnej, wzmacniać rynek usług, a także włączyć mieszkańców w proces integracji oraz stworzyć nowe płaszczyzny wymiany informacji.

To właśnie na tych założeniach opiera się, uchwalony 9 maja tego roku przez radnych dwumiasta, Słubicko-Frankfurcki Plan Działania 2020-2030.

Burmistrzowie opowiedzieli też szefowi niemieckiego MSZ o tym, co dwumiasto już zrobiło. I mieli się czym pochwalić. Mówili o transgranicznej komunikacji, która istnieje od blisko 7 lat, wspólnej sieci ciepłowniczej, która zapewnia obu miastom bezpieczeństwo energetyczne, polsko-niemieckim przedszkolu w Słubicach, wymianie młodzieży, wspólnej informacji turystycznej czy Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji.

M. Olejniczak i R. Wilke towarzyszyli też niemieckim politykom w wizycie w Gimnazjum im. Karla-Liebknechta we Frankfurcie, gdzie wspólnie się uczy polska i niemiecka młodzież.

H. Maas i D. Woidke odwiedzą jeszcze dziś Miejskie Centrum Integracji we Frankfurcie nad Odrą. Otwarte wiosną tego roku Centrum to miejsce, gdzie migranci otrzymują pomoc związaną z zakwaterowaniem, edukacją, nauką języka, opieką zdrowotną, poszukiwaniem pracy, uczestniczeniem w życiu społecznym i wolontariatem. Po kilku miesiącach działalności tej instytucji H. Maas i D. Woidke chcą poznać opinię na temat funkcjonowania tej placówki.