Anna Panek-Kusz z rekomendacją prestiżowej fundacji promującej sztukę

Kuratorka Galerii Okno, działającej przy Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury i festiwalu lAbiRynT, trafiła do grona artystów wspieranych przez amerykańską fundację, działającą w Europie, Emily Harvey Foundation. - Świadczy to o zaufaniu do tego co robię i jest to rodzaj rekomendacji dla mnie - mówi Anna Panek-Kusz. - Jestem dumny, że mamy w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, tak utalentowaną osobę - podkreśla burmistrz Mariusz Olejniczak. Anna Panek-Kusz stworzyła w 2002 roku Galerię Okno, która działa w oparciu o jej autorski program wystawienniczy oraz edukacyjny o transgranicznym charakterze. W 2014 roku została odznaczona Brandenburskim Orderem Zasługi, jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Niemczech. Znalazła się w gronie wybitnych twórców, uhonorowanych tym wyróżnieniem, wśród których jest m.in. zdobywca Oscara reżyser Volker Schloendorff. Od 2010 roku jest też kuratorką Międzynarodowego Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT, który przyciąga do Słubic i Frankfurtu artystów z całego świata. Rekomendacja ze strony amerykańskiej fundacji działań podejmowanych przez A. Panek-Kusz pomoże w nawiązaniu kolejnych kontaktów z artystami.