Zarządzenie Nr 299/2019 Burmistrza Słubic z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

termomodernizacja