Tak jak Herbert, podaruj komuś wiersz!

Słubicka biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Podaruj wiersz” prowadzonej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie. Akcja polega na odręcznym przepisaniu wybranego przez siebie wiersza i podarowaniu go bliskiej osobie. Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół i właśnie ten fakt stał się inspiracją akcji.

Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza i ofiarowanie go.

- Zapraszamy do słubickiej biblioteki, gdzie czekają na chętnych specjalnie przygotowane karty papeterii „Podaruj wiersz” (z rysunkami Herberta) oraz wybór wierszy poety. Akcja trwa do 1 października 2019 roku - informują pracownicy.

Więcej informacji: http://www.fundacjaherberta.com/