Stypendia na rok szkolny 2019/2020 wręczone!

Podczas dzisiejszej sesji złożono oficjalne gratulacje dla uczniów i ich rodziców.

Przed nami nowy rok szkolny i nowe wyzwania dla naszych uczniów. Ci którzy w zeszłym roku wspięli się na wyżyny osiągnięć  w sporcie i nauce otrzymali podczas dzisiejszej sesji gratulacje z rąk burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorza Cholewczyńskiego. Gratulacje przyjęli również rodzice i nauczyciele, którzy wspierają naszą młodzież na co dzień. W sumie 26 uczniów otrzymywać będzie w nadchodzącym roku szkolnym stypendium burmistrza Słubic.
W tym gronie oprócz uczniów z najwyższymi średnimi ocen w swoich szkołach byli też finaliści lub laureaci konkursów przedmiotowych. Stypendiami wyróżnia się też co roku uczniów, którzy uzyskali jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursach, zawodach lub olimpiadach sportowych, artystycznych lub innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Jeszcze raz Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!