Gmina wesprze finansowo zajęcia pozalekcyjne

Burmistrz Słubic ogłosił konkurs na organizację autorskich zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Ich program powinien wykraczać poza ramy nauczania szkolnego, tak żeby zachęcić uczestników do dalszego rozwijania nabytych umiejętności i wiedzy. Preferowane będą oferty zajęć promujących wolontariat oraz projekty artystyczne (muzyczne, teatralne, taneczne, wokalne), sportowe oraz językowe dla grup liczących minimum 15 uczestników. Oferty można składać 20 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Szczegóły w załączonej informacji.