Rolniku złóż dokumenty by odzyskać akcyzę

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 do 31 sierpnia 2012 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2012 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.