IV rata podatku od nieruchomości - rolnego i leśnego za 2012 r.

15 listopada br. mija termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych za 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, iż od dnia 1 kwietnia br. wpłat należy dokonywać na nowy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim nr 18 8369 0008 0070 2454 2000 0010 lub jak dotychczas w kasie Urzędu Miejskiego w Słubicach. Ponadto informujemy, iż w decyzjach podatkowych wysyłanych do 31 marca 2012 r. widnieje nie aktualny już numer rachunku bankowego, w związku czym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i kierowanie wpłat na właściwy numer rachunku. Informacji odnośnie wpłat udzielamy pod numerem tel. 95 737 20 36.